TOP TOY DISTRIBUTIONSCENTER GREVE – UNDER KONKURS

Top Toy, den nordiske legetøjsgigant, blev erklæret konkurs ultimo 2018, og med en gæld på 2,4 milliarder kroner, var det en af Danmarks største konkurssager. I forbindelse med oprydningen af den krakkede legetøjskoncern, blev der brugt over 10.000 mandetimer.

Opgavens omfang:

DV Solutions bistod kurator og Auktionshuset dab A/S i forbindelse med oprydningen
og følgende type af opgaver:

  • Vurdering af affaldsmængder
  • På lokationen i Greve var der over 500 tons pap, papir, plastik mv.
  • Rådgivning, segmentering og vurdering af affald
  • Salg, håndtering og transport af affald
  • Salg af 700 paller inventar
  • Håndtering og bortskaffelse af over 21.500 papkasser med forældede kvitteringer
  • Oprydning af lokaler

Arbejdet strakte sig over fem uger, og Dannis evne til at sikre værdier, disponere og håndtere affald mv. var medvirkende til at en stor udgift i boet blev vendt til en større indtægt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


- John Doe, Direktør i XXXX