CASE X

Top Toy, den nordiske legetøjsgigant, blev erklæret konkurs ultimo 2018, og med en
gæld på 2,4 milliarder kroner, var det en af Danmarks største konkurssager. I forbin￾delse med oprydningen af den krakkede legetøjskoncern, blev der brugt over 10.000
mandetimer.

Opgavens omfang:

DV Solutions bistod kurator og Auktionshuset dab A/S i forbindelse med oprydningen
og følgende type af opgaver:
• Vurdering af affaldsmængder
• På lokationen i Greve var der over 500 tons pap, papir, plastik mv.
• Rådgivning, segmentering og vurdering af affald
• Salg, håndtering og transport af affald
• Salg af 700 paller inventar
• Håndtering og bortskaffelse af over 21.500 papkasser med forældede kvitteringer
• Oprydning af lokaler
Arbejdet strakte sig over fem uger, og Dannis evne til at sikre værdier, disponere og
håndtere affald mv. var medvirkende til at en stor udgift i boet blev vendt til en større
indtægt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


- John Doe, Direktør i XXXX